Приложим ли е институтът на погасителната давност в наследственото право?

Приложим ли е институтът на погасителната давност в наследственото право?

I. Цел и обект на изследването Давността – институт, който засяга всички основни правни отрасли и в същото време тема подложена на безкрайно обсъждане. Въпреки огромния брой научни трудове дискусиите продължават. В настоящото изложение ще се опитам да очертая...