Основни грешки, които IT компаниите допускат при подписване на договори за разработка на софтуер. Част I.

Основни грешки, които IT компаниите допускат при подписване на договори за разработка на софтуер. Част I.

С постепенното навлизането на информационните технологии, те са вече част от всекидневието на човека и като предмет на обществени отношения, се нуждаят от правно регулиране, което да обезпечи правата на страните по правоотношението. Материята, уреждаща договорните...
Проблеми свързани с отговорността на цедента

Проблеми свързани с отговорността на цедента

I. Същност на цесията. Уредбата и днес. Цесията, която по своята същност представлява договор за прехвърляне на едно или няколко вземания е един от най-използваните инструменти в международната търговия. Макар и непознатo в древното римското право[1], това съглашение...