Нашите адвокати са готови да предоставят широк спектър от адвокатски услуги за физически и юридически лица.

Ние имаме знанията и уменията, необходими за разрешаване на правни проблеми, свързани с частно и публично право. Не се колебайте да се свържете с нас, за да ни разкажете за Вашата ситуация и да получите персонализирано решение. 

Административно право и обществени поръчки

Предостявяме пълен набор от адвокатски услуги в сферата на административното право  за физически и юридически лица

Корпоративно право и договори

Подпомагаме търговски дружества при изготвяне на документи за европрограми и последващото управление и отчитане на европроекта

Семейно и наследствено право

Осигуряваме консултации и процесуално представителство по семейно и наследственоправни спорове

Административно право и обществени поръчки

Нашият екип от опитни адвокати има дълбоко разбиране на сложните разпоредби и процедури, включени в тези области на правото, и ние се ангажираме да помогнем на нашите клиенти да се справят ефективно с тези предизвикателства. Ние предлагаме пълна гама от адвокатски услуги, свързани с административното право, включително представителство в административни производства, жалби и преговори с държавни органи

Обжалване на административни актове от държавната и общинската администрация по съдебен ред
700лв.
Обжалване на наказателни постановления, издадени от КАТ, НАП, ДАИ и др.
200лв.
Консултации и съдействие в производството по издаване на административни актове;
150лв.
Процесуално представителство по дела във връзка с обществени поръчки пред КЗК и ВАС
2000лв.
Консултации и становища по казуси в областта на обществените поръчки (1 час)
120лв

Корпоративно право и договори

Управляването на бизнес е достатъчно  сериозно предизвикателство, дори и без да се налага да се притеснявате за спазване на правните изисквания и рискове от спорове. Независимо дали сключвате нов договор, създавате дружество или се нуждаете от помощ при търговски спорове, ние разполагаме с експертния опит, от който се нуждаете, за да постигнете целите си. Предоставяме широк спектър от адвокатски услуги както за стартиращ бизнес, който се стреми да развие дейност на база солидна правна основа така и за утвърден бранд, изправен пред сложен правен проблем.

Процесуално представителство по търговски спорове и граждански дела
450лв.
Регистрация на търговско дружество (ЕООД или ООД)
500лв.
Вписване на обстоятелства и обявяване на актове в търговския регистър
250лв.
Изготвяне на споразумения по търговски сделки
400лв.
Изготвяне на договори, споразумения, извънсъдебни спогодби и др.
250лв.
Правна консултация по граждански и търговски спорове
80лв.

Семейно и наследствено право

Тези отрасли на правото обхваща широк спектър от проблеми и въпроси, които възникват във връзка със  семейните отношения или засягат прехвърлянето на активи от едно поколение на следващо.Разбираме, че това може да са емоционално натоварени и сложни правни въпроси и ще ви предоставим подкрепата и насоките, от които се нуждаете, за да се ориентирате в процеса. Ние ще работим с Вас, за да постигнем възможно най-добрия резултат.

Прекратяване на брак между съпрузи по исков ред
1200лв.
Прекратяване на брак между съпрузи по взаимно съгласие
800лв.
Процесуално представителство при дело за издръжка
500лв.
Процесуално представителство при съдебна делба
1500лв.
Изготвяне на брачни договори, завещания и др.
300лв.
Правна консултация по въпроси свързани със семейно или наследствено право.
80лв.

Защо да ни изберете?

Ние имаме доказан опит в успеха и сме помогнали на много клиенти да се ориентират в сложността на законовите изисквания. Разбираме, че всеки случай е уникален и ще работим с вас, за да намерим индивидуално решение, което отговаря на вашите специфични нужди.

01

Достъпни правни услуги

Ние се ангажираме да предоставим достъпни правните услуги, които дават реални резултати. Нашите гъвкави структури на таксите и опциите за плащане ви улесняват да получите правната помощ, от която се нуждаете.

02

Персонализиран подход

Нашите адвокати ще работят с вас, за да разберат Вашите индивидуални нужди  и ще приспособят правните решения, така че да Ви защитават от бъдещи правни проблеми или притеснения, които може да имате.

03

Доказано ниво на експертиза

Ние разполагаме с екип от професионалисти, които имат опит в адвокатската професия. Ние работим в тясно сътрудничество с Вас, за да гарантираме, че сте удовлетворени и имате ясно разбиране за правния процес.

Доволни клиента

спечелени дела

Години опит

Процес на работа

Имаме ясно изградени и прозрачни процеси преди да започнем работа. Наша основна мисия е да задоволим Вашите очаквания. Поради тази причина дефинираме всички наши задължения предварително.

Запазвате час за консултация

Можете да запазите час за безплатна онлайн консултация или присъствена среща в нашия офис в удобно за Вас време чрез нашата контактна форма достъпна тук

Дефинираме проблемите заедно

В рамките на кратка среща обсъждаме и дефинираме основните проблеми и предизвикателства и в случай, че не можем да съдействаме, препоръчваме наши конкуренти

Изготвяме ценово предложение в срок до 2 работни дни

Анализираме настоящата ситуация и предлагаме списък от адвокатски услуги на достъпни цени, съобразно Вашите персонални нужди и изисквания.

Подписване на договор и стартиране на работа

След приемане на ценовото предложение, подписваме договор с който поемаме имуществена отговорност за качествено изпълнение в срок, след което стартираме работа.

Цени на правни консултации

Нашите ценови планове са създадени с оглед на конкретни правни проблеми и тяхното оптимално разрешаване от гледна точка намаляване на разходите. Всеки индивидуален план включва всичко което Ви е необходимо, без скрити такси и условия.

Еднократна правна консултация

80 лв.

Индивидуална правна консултация с подробен анализ на вашите правни правни проблеми с ясно посочени действия за тяхното бързо разрешаване.

Преглед и анализ на конкретен правен въпрос или проблем
Устна консултация с цел разрешаване на правен проблем
Препоръка към наш партньор при невъзможност за съдействие

Абонаментно правно обслужване

800 лв./месец

Получавате всички необходими адвокатски услуги за развитие на Вашата търговска дейност. С нашата подкрепа, разполагате с верен съюзник в постигане на вашите дългосрочни цели.

Проверка на 10 договора
Изготвяне на правни документи
Писмени правни консултации при възникнали правни казуси
Справки в държавни и местни регистри
Уведомления при промяна в нормативната уредба.

Правен одит на търговско дружество

500 лв.

Ние предлагаме професионален одит, който ще ви помогне да получите ясна представа за  състоянието на вашата компания и да идентифицирате евентуални пропуски или рискове от правно естество.

Анализ на правна и организационна структура
Одит на договори с клиенти и партньори
Одит на трудови договори
Преглед на политики за защита на лични данни
Технически одит за правно съответствие на уебсайт

Свържете се с нас

Нашите адвокати са тук за да помогнат. Заявете час за среща в нашия офис или се свържете с нас чрез контактната форма, за да предоставим необходимата адвокатска услуга.