Сфери на дейност

Уреждане на спорове

Нашите адвокати, могат да съдействат за разрешаването на правни спорове, чрез осигуряване на процесуално представителство по делата. След предварителна консултация с клиентите, разясняваме процесуалните възможности за защита на правата и интересите им пред съд. С оглед задълбочените ни теоретични познания и практическия ни опит, можем да дадем оценка на шансовете за успех и да изградим печеливша стратегия. При необходимост, можем да съдействаме за извънсъдебно разрешаване на споровете чрез алтернативни способи. 

Съдебни-и-арбитражни-дела icon

Съдебни и арбитражни дела

Съдебни и арбитражни дела
събиране-на-вземания icon

Събиране на вземания

Събиране на вземания
Защита-на-потребители icon

Защита на потребителите

Защита на потребителите
Застрахователни-спорове icon

Застрахователни дела

Застрахователни дела

Бизнес право

Ние съчетаваме юридическите умения със задълбочени бизнес познания  в основните сектори на икономиката, така че изцяло да задоволим нуждите на компаниите. Oпитът ни се простира върху широк спектър от правни услуги, свързани с търговския оборот. Можем да съдействаме при подготовка на документи свързани с регистрацията, пререгистрацията, преструктурирането на търговски дружества. Осъществяваме процесуално представителство в производството по несъстоятелност, както и в съпътстващите дела свързани с отменителни искове.

търговско-и-дружествено-право icon

Търговско и дружествено право

Търговско и дружествено право
Недвижими-имоти icon

Недвижими имоти

Недвижими имоти
Интелектуална-собственост icon

Интелектуална собственост

Интелектуална собственост
Оздравително-производство-и-несъстоятелност icon

Оздравително производство и несъстоятелност

Оздравително производство и несъстоятелност

Публично право

Екипът ни предлага цялостно обслужване на граждани и търговци с оглед възникнали правоотношения с държавни органи. Съдействаме при необходимост от обжалваме административни актове и наказателни постановления. Предоставим и цялостно консултиране или процесуално представителство във връзка с  данъчноправни казуси. Обхватът на услугите ни от тази сфера включва и съдействие при изготвяне на документация за участие в обществени поръчки или проектни предложение за финансиране от европейските структурни фондове.  

Документация-за-евромейски-проекти icon

Документация за европейски проекти

Документация за европейски проекти
Административно-обжалване icon

Административно обжалване

Административно обжалване
Данъчно-право icon

Данъчно право

Данъчно право
Обществени-поръчки icon

Обществени поръчки

Обществени поръчки

Допълнителни услуги

Често адвокатските кантори имат тенденция да се захващат само и единствено с правните проблеми, което в голяма степен не им позволява да съдействат изцяло на клиентите си за устойчив растеж. Ние осъзнаваме нуждата от възможност комплексно обслужване за бизнес клиенти с цел развитие потенциала на компанията. Поради тази причина изградихме мрежа от партньорства, чрез които можем да предложим комплексно обслужване за вашите бизнес нужди.

Digital-Marketing-services

Дигитален маркетинг

Бизнес развитие и оптимизация на процеси

Счетоводно обслужване и услуги по труд и работна заплата