Публикации

Как да имплементираме режима на съгласие относно бисквитките (Google Consent Mode)?
Как да имплементираме режима на съгласие относно бисквитките (Google Consent Mode)?

Огромна част от сайтовете и онлайн магазините на компаниите не отговарят на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) в техните уеб сайтове. Този липсващ фокус върху защитата на личните данни и съгласието на потребителите може да се окаже още по-проблематичен...

Основни грешки, които IT компаниите допускат при подписване на договори за разработка на софтуер. Част I.
Основни грешки, които IT компаниите допускат при подписване на договори за разработка на софтуер. Част I.

С постепенното навлизането на информационните технологии, те са вече част от всекидневието на човека и като предмет на обществени отношения, се нуждаят от правно регулиране, което да обезпечи правата на страните по правоотношението. Материята, уреждаща договорните...

Приложим ли е институтът на погасителната давност в наследственото право?
Приложим ли е институтът на погасителната давност в наследственото право?

I. Цел и обект на изследването Давността - институт, който засяга всички основни правни отрасли и в същото време тема подложена на безкрайно обсъждане. Въпреки огромния брой научни трудове дискусиите продължават. В настоящото изложение ще се опитам да очертая някои от...

Проблеми свързани с отговорността на цедента
Проблеми свързани с отговорността на цедента

I. Същност на цесията. Уредбата и днес. Цесията, която по своята същност представлява договор за прехвърляне на едно или няколко вземания е един от най-използваните инструменти в международната търговия. Макар и непознатo в древното римското право[1], това съглашение...

Влияние на понятието intuito personae върху правото по чл.29 ал.2 ТЗ

I. Уводни думи Потестативното право на търговеца по смисъла на чл.29 ал.2 ТЗ е обект на анализ в множество от общите курсове по Търговско право и в някои отделни статии. Въпреки това, все още са налице неизяснени моменти. Основната цел на изложението е да разгледа,...