Адвокатскa кантора „Сотиров, Пенчев и партньори“

Дефинираме успеха заедно

Сфери на дейност

Уреждане на спорове

Нашите адвокати, могат да съдействат за разрешаването на правни спорове, чрез осигуряване на процесуално представителство по делата. След предварителна консултация с клиентите, разясняваме процесуалните възможности за защита на правата и интересите им пред съд. С оглед задълбочените ни теоретични познания и практическия ни опит, можем да дадем оценка на шансовете за успех и да изградим печеливша стратегия. При необходимост, можем да съдействаме за извънсъдебно разрешаване на споровете чрез алтернативни способи. 

Бизнес право

Ние съчетаваме юридическите умения със задълбочени бизнес познания  в основните сектори на икономиката, така че изцяло да задоволим нуждите на компаниите. Oпитът ни се простира върху широк спектър от правни услуги, свързани с търговския оборот. Можем да съдействаме при подготовка на документи свързани с регистрацията, пререгистрацията, преструктурирането на търговски дружества. Осъществяваме процесуално представителство в производството по несъстоятелност, както и в съпътстващите дела свързани с отменителни искове.

Бизнес право

Ние съчетаваме юридическите умения със задълбочени бизнес познания  в основните сектори на икономиката, така че изцяло да задоволим нуждите на компаниите. Oпитът ни се простира върху широк спектър от правни услуги, свързани с търговския оборот. Можем да съдействаме при подготовка на документи свързани с регистрацията, пререгистрацията, преструктурирането на търговски дружества. Осъществяваме процесуално представителство в производството по несъстоятелност, както и в съпътстващите дела свързани с отменителни искове.

Публично право

Екипът ни предлага цялостно обслужване на граждани и търговци с оглед възникнали правоотношения с държавни органи. Съдействаме при необходимост от обжалваме административни актове и наказателни постановления. Предоставим и цялостно консултиране или процесуално представителство във връзка с  данъчноправни казуси. Обхватът на услугите ни от тази сфера включва и съдействие при изготвяне на документация за участие в обществени поръчки или проектни предложение за финансиране от европейските структурни фондове.  

Нашият екип

Нашият екип е съставен от всеотдайни и талантливи личности, които съчетават юридическите познания с управленския опит от бизнеса. Нашите адвокати мислят като бизнесмени. Независимо дали въпросът е от правно естество или е свързан с бизнеса, можете да ни се доверите винаги. Ние имаме знанията и уменията за да предоставим съдействието и насоките от които се нуждаете за да преодолеете препятствията и да постигнете целите си.

Стоил Сотиров

Стоил Сотиров

Адвокат

Димитър Гергинов

Димитър Гергинов

Мениджър Европейски проекти

Мартин Пенчев

Мартин Пенчев

Адвокат

Добри Тенев

Добри Тенев

Адвокат

За нас

Адвокатска кантора „Сотиров, Пенчев и партньори“ предлага високачествени правни услуги като се поставя основен акцент върху търговско и облигационно право, публичното право и обществените поръчки. Политиката ни е насочената към предоставяне на ефективно и достъпно правно обслужване на нашите клиенти.  Ние ги приемаме като партньори, което е отговорност, която ни задължава да даваме най-доброто от себе си.

Ангажиментът ни винаги да се стремим към още по-високи стандарти и качество на работа ни мотивира да надграждаме своите постижения и традиция. Дългосрочната ни цел е да бъдем признати за кантората, с която бизнесът желае да се асоциира.

мисия

Мисията на Адвокатска кантора „Сотиров, Пенчев и партньори“ е да предоставя висококачествени и иновативни правни решения, насочени към резултатите и да има роля на доверен партньор във всички аспекти на растежа и развитието на нашите клиенти. За нашите клиенти ще се стремим да поддържаме най-високите стандарти за професионална почтенност и етика, като се стремим към индивидуален подход към техните нужди.

Визия

Ние се стремим да бъдем елитна адвокатска кантора, която задоволява нуждите на нашите клиенти и подпомага тяхното устойчиво и дългосрочно бизнес развитие. Ние ще инвестираме в обучения и разширяване на  нашия екип, за да успеем да отговорим на нуждата от широк спектър на правни услуги. Поставяме си цел, непрекъснато да преоткриваме и награждаме стандартите на услугите си.

.

Нашите партньори

Абонаментно правно обслужване

Благодарение на абонаментното правно обслужване, получавате постоянна правна помощ, свързана с вашата търговска дейност. Срещу фиксирана месечна такса, имате на разположение цял екип от квалифицирани юристи, с който може да се консултирате при наличие на правен проблем. Основното преимущество на услугата е, че се извършва от хора, които са запознати в детайли с вашата дейности  и спецификата на работа във вашата компания. В дългосрочен план подобна услуга е икономически по-изгодна с оглед липсата на необходимост от наемане на допълнителен персонал, който да се ангажира с юридическите въпроси.

Публикации

Основни грешки, които IT компаниите допускат при подписване на договори за разработка на софтуер. Част I.

Основни грешки, които IT компаниите допускат при подписване на договори за разработка на софтуер. Част I.

С постепенното навлизането на информационните технологии, те са вече част от всекидневието на човека и като предмет на обществени отношения, се нуждаят от правно регулиране, което да обезпечи правата на страните по правоотношението. Материята, уреждаща договорните...

Приложим ли е институтът на погасителната давност в наследственото право?

Приложим ли е институтът на погасителната давност в наследственото право?

I. Цел и обект на изследването Давността - институт, който засяга всички основни правни отрасли и в същото време тема подложена на безкрайно обсъждане. Въпреки огромния брой научни трудове[1] дискусиите продължават. В настоящото изложение ще се опитам да очертая някои...

Проблеми свързани с отговорността на цедента

Проблеми свързани с отговорността на цедента

I. Същност на цесията. Уредбата и днес. Цесията, която по своята същност представлява договор за прехвърляне на едно или няколко вземания е един от най-използваните инструменти в международната търговия. Макар и непознатo в древното римското право[1], това съглашение...

Влияние на понятието intuito personae върху приложното поле на правото по чл.29 ал.2 ТЗ

Влияние на понятието intuito personae върху приложното поле на правото по чл.29 ал.2 ТЗ

I. Уводни думи Потестативното право на търговеца по смисъла на чл.29 ал.2 ТЗ е обект на анализ в множество от общите курсове по Търговско право и в някои отделни статии. Въпреки това, все още са налице неизяснени моменти. Основната цел на изложението е да разгледа,...

Свържете се с нас